روند دریافت خدمات گردشگری اقساطی بسیار ساده می باشد . پس از اینکه مشتریان ثبت نام خود را انجام و کد پیگیری دریافت کردند و پس از پایان مهلت ثبت نام شرکت توسعه فناوری و ساخت امیرزادگان بر اساس اولویت ثبت نام کارتهای خدمات گردشگری اقساطی را به عزیزان اعطا می نماید . افراد میتوانند با در اختیار داشتن این کارتها بر اساس سقف کارتها تورهای گردشگری را از سایت gashtghest.ir خریداری نمایند.افراد می بایست پس از خرید تورهای مورد نظر به منظور ارائه مدارک شناسایی و... به دفتر اصلی شرکت های گردشگری که تور را از آن شرکت خریداری نموده اند مراجعه نمایند.

لازم به ذکر است کلیه اطلاع رسانی های کارتهای خدمات گردشگری اقساطی از طریق رایانامه به هموطنان عزیز اعلام می گردد لذا خواهشمند است رایانامه های خود را مورد بررسی قراردهید.

مدارک مورد نیاز جهت دریافت کارت خدمات گردشگری:

1-  کپی تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی در خواست کننده خدمات ( 1 سری)

2-  کپی تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی ضامن (1 سری )

3-  فیش حقوقی و حکم کارگزینی ضامن و خدمات گیرنده

4-  گواهی کسر از حقوق ضامن